Cistella de compra
Per poder comprar ha d'iniciar sessió
Unitats : 0
Import : 0,00€
Cistella Revisa Info Pagament
Català Español Français English

Venda de tiquets online de la Mostra

Cabrils celebra del 17 al 20 d’agost la 31a edició de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils, una jornada gastronòmica que permet als assistents degustar els plats, vins i caves més representatius de la comarca.

Enguany, per tal d’agilitzar la venda de tiquets i evitar cues durant la Mostra, aquests es podran adquirir a través de la plataforma online tiquets.cabrils.cat . Un cop comprats, el comprador rebrà un codi de barres que haurà de presentar un dels dos estands habilitats dins del recinte, a través del mòbil o en paper imprès, on li seran bescanviats pels tiquets.

Per altra banda, els tiquets online es podran comprar fins a l’últim dia, de manera que tot aquell que ho vulgui, els podrà adquirir a tiquets.cabrils.cat un cop sigui dins la Mostra.

Si a l’hora de fer la compra hi ha qualsevol tipus de problema, el personal dels estands habilitats estarà en total disposició d’ajudar i el comprador s’estalviarà temps sense fer cues.

Venta de tickets online de la Muestra

Cabrils celebra del 17 al 20 de agosto la 31a edición de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils, una jornada gastronómica que permite a los asistentes degustar los platos, vinos y cavas más representativos de la comarca.

Este año, para agilizar la venta de tickets y evitar colas durante la Mostra, estos se podrán adquirir a través de la plataforma online tiquets.cabrils.cat . Una vez comprados, el comprador recibirá un código de barras que deberá presentar a los dos stands habilitados dentro del recinto, a través del móvil o en papel impreso, donde le serán canjeados por los tickets.

Por otro lado, los tickets online se podrán comprar hasta el último día, de modo que todo aquel que quiera, los podrá adquirir a tiquets.cabrils.cat . una vez esté dentro de la Mostra.

Si en el momento de hacer la compra hay cualquier tipo de problema, el personal de los stands habilitados estará en total disposición de ayudar y el comprador ahorrará tiempo sin hacer colas.

Vente de billets online de la Mostra

Du 17 au 20 août Cabrils fête la 31ème Edition de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans, une journée gastronomique qui permet aux assistants de goûter les plats, les vins et cava les plus nommés de la région.

Cette année, les billets pourront s’acquérir par la plateforme online tiquets.cabrils.cat afin d’en rendre agile la vente. Une fois achetés, vous recevrez un code de barres que vous pourrez présenter aux deux stands habilités dans l’enceinte, à travers votre portable ou en papier.

Les billets online pourront s’acheter jusqu’à la dernière journée. Ainsi, ceux qui le désirent pourront les acquérir lors de sa visite à la Mostra.

Si, au moment de l'achat, il y a un problème quelconque, le personnel des stands activés sera totalement disposé à vous aider et l'acheteur gagnera du temps sans faire la queue.

Sale of online tickets for the Mostra

Cabrils celebrates from 17th August to 20th the 31st Mostra Gastronòmica, Comercial d’Artesans, a gastronomic day that allows the visitors to taste the most representative dishes, wines and cavas in the region.

This year, in order to speed up the sale of tickets and avoid queues during the Mostra, these can be purchased through the online platform tiquets.cabrils.cat. Once purchased, the buyer will receive a bar code that will have to be presented to one of the two stands enabled in the enclosure, through the mobile or printed paper, where they will be exchanged for the tickets.

On the other hand, tickets online can be purchased until the last day, so that anyone who wants it can be purchased at tiquets.cabrils.cat once it is in the Mostra.

If at the time of making the purchase there is any type of problem, the personnel of the enabled stands will be in complete disposition to help and the buyer will save time without making queues.

Carrer Domènec Carles, 1
08348 Cabrils

Telèfon: +34 937 53 96 60
seipro@cabrils.cat
NIF. P0803000I
Condicions de venda